Sport & Vrije tijd

Jeu de boulesbaan Geesteren feestelijk geopend

GEESTEREN -  Met een wedstrijd tussen wethouder Hilde Berning en Marinus Hilberink werd de jeu de boulesbaan in Geesteren zaterdag 14 oktober officieel geopend. De vier banen zijn aangelegd op initiatief van Zorg Coöperatie Geesteren (ZoCo). Op de eerste plaats omdat fit en vitaal zijn en blijven bijdragen aan een gezonde leefstijl. Maar ZoCo voorzitter Leo Stamsnieder benadrukte dat die eerste plek gedeeld wordt met ‘elkaar ontmoeten’. “Mensen komen jeu de boulen en bouwen van daaruit weer nieuwe contacten op.”

Voorafgaand aan de officiële opening richtte Leo Stamsnieder het woord tot de aanwezigen in de kantine van voetbalvereniging Stevo. Daar ontvingen Martin Grob en René Oude Nijhuis (bij afwezigheid) een attentie namens ZoCo. Ook Piet-Hein Oude Wesselink werd met een presentje bedankt voor het beschikbaar stellen van de grond door de familie Oude Wesselink.

Doelstelling

,,In goed overleg met Stevo en de familie Oude Wesselink zijn de banen gerealiseerd naast de kleedkamers van Stevo”, vertelt Leo Stamsnieder. “Jeu de boulers kunnen gebruik maken van de faciliteiten van de voetbalvereniging. “Op deze manier helpen we tevens mee aan de doelstelling van de gemeente Tubbergen om inwoners zo lang mogelijk fit en beweeglijk te houden”, vervolgt de ZoCo voorzitter. “De banen, aangelegd door Hemmer Groen, zijn mogelijk gemaakt dankzij subsidies vanuit Fit en Vitaal van de gemeente Tubbergen, de Postcodeloterij, Maagdenhuis en RCOAK.” 

Ideale ontmoetingsplek voor jong en oud

Als kernwethouder van Geesteren was wethouder Hilde Berning de aangewezen persoon om de opening voor rekening te nemen. “Voor een initiatief als dit is geld alleen niet genoeg”, sprak ze in haar woordje vooraf. “Daar heb je elkaar voor nodig. Deze jeu de boules banen zijn een fantastisch voorbeeld van hoe je kunt samenwerken. De samenwerking in aanloop naar de realisatie en de samenwerking met Stevo”, noemt ze een paar voorbeelden. “Bovendien is jeu de boules een mooi alternatief voor mensen die niet meer kunnen voetballen. Bewegen is gewoon belangrijk en je kunt er je hoofd door leegmaken. Bovendien is de jeu de boulesbaan een ideale ontmoetingsplek voor jong en oud waar veel vriendschappen uit voort kunnen vloeien. Dit is een mooi begin van een geweldig mooie jeu de boules baan.” 

Burgemeester Postma doet ook een gooi

Vervolgens kijkt ze waar Marinus Hilberink zit en vraagt: “Ben je er klaar voor Marinus? Ik houd niet van verliezen hoor.” Marinus lacht en reageert: “Dat woord, verliezen, ken ik ook niet.” Onder toeziend oog van het publiek gooit de wethouder even later buiten de eerste bal. Al snel blijkt dat, ondanks haar dappere pogingen, de ervaren jeu de bouler toch een maatje te groot is voor haar. Sportief neemt ze haar nederlaag op en feliciteert de winnaar. Ook burgemeester Anko Postma heeft de openingswedstrijd gevolgd. “Geweldig hoe dit initiatief tot stand is gekomen”, prijst hij de betrokken partijen. “Zelf was ik ook gevraagd om een partijtje te spelen. Dat zit er vandaag helaas niet in maar ik kom er zeker een keer voor terug.”

Tot 1 januari gratis kennismaken met jeu de boules in Geesteren

Elke woensdagmiddag is er van 14.00 tot 16.30 uur gelegenheid om onder deskundige begeleiding jeu de boules te spelen in Geesteren. Zondagsmorgens spelen de senioren van Stevo die niet meer kunnen voetballen er jeu de boules. “Te zijner tijd starten we ook op de donderdagavond”, informeert Leo Stamsnieder. “Er is zelfs belangstelling voor een competitieverband. ZoCo gaat op zoek naar een trainer. Iedereen is welkom om te komen jeu de boulen”, zegt hij tot besluit. “En wie het eens wil proberen kan tot 1 januari gratis komen kennismaken.”