Sport & Vrije tijd

Laatste uitvoering Dames- en Herenkoor Fleringen

FLERINGEN - Zondagmorgen 26 november togen de leden van het dames- en herenkoor nog één keer de trap op, naar boven in de kerk, om vanaf hun vertrouwde plek, de viering ‘luister bij te zetten’. Het was het weekend van de Diaconie. Het thema van de viering was daarom ‘Van welke wereld dromen wij?’ Waardevolle gebeden met teksten over naar elkaar omzien, muziek en bruggen bouwen, wisselden elkaar af, met mooie liederen.

Veel van de koorleden ervaarden deze viering met een dubbel gevoel. Het was dit keer het laatste Caeciliafeest dat werd gevierd. Met de kerksluiting in Fleringen kwam het recht op voortbestaan van het koor onder druk. Na een lang afwegingsproces, is uiteindelijk het besluit genomen om te stoppen.

Onder leiding van dirigent Johan Juninck en orgelbegeleiding van Gert Rietveld is de laatste jaren gezongen. In dankbaarheid werd er door Frans Booijink, terug gekeken op de waardevolle gloriejaren, die de koorleden met elkaar hebben beleefd.

Ben Oude Lansink, als voorzitter van de commissie van beheer, sprak zijn dank- woorden uit namens de parochianen van Fleringen, voor al die vieringen die door de jaren heen, door het koor werden verzorgd. Als blijk van waardering, werd er een kaars aan elk koorlid overhandigd. Vanaf het altaar, werd nog éénmaal St Caecillia, als ‘patronesse der koristen’, toegezongen.

Na de viering was er een feestelijk samenzijn bij café restaurant ‘De Molen’.

Ter gelegenheid van het afscheid van de koorleden, werd hen een presentje aangeboden, in de vorm van een fotoboek: ’75 jaar koor in Fleringen’.

Met foto’s uit het verleden, maar ook veel recente plaatjes. Op 15 juli de feestelijke viering van het 75 jaar jarig bestaan van de geloofsgemeenschap Onbevlekt Hart van Maria.

En de wat minder uitbundige plaatjes, van de viering t.g.v. het onttrekken van de eredienst op 30 september.

Erelid Clemens Schiphorst, tevens oud organist, en huidig organist Gert Rietveld, kregen als eersten een exemplaar uitgereikt. Dit fotoboek is voor allen een blijvende herinnering.

Met een toast op de gezondheid, en de toekomst voor een ieder, werd het feest voortgezet.

Er werd afgesloten met de tekst: Het koor heeft ons aller leven verrijkt!