Uitgaan & Cultuur

Stichting Heemkunde Geesteren “De toekomst tegemoet”

GEESTEREN - De Heemkunde in Geesteren mag zich vanaf de oprichting in 1997 al meer dan een kwart eeuw in een warme belangstelling van de plaatselijke inwoners verheugen. De Stichting Heemkunde Geesteren (SHG) heeft meer dan 400 donateurs. Ieder jaar weer bestaat er grote belangstelling voor de dia-avond, het periodiek De Heembode wordt wijd en zijd gelezen en het aantal volgers van de eigen Facebooksite nadert de 1000. Heemkunde zonder internet is in deze tijd ondenkbaar. Talrijke archieven en historische gegevens zijn op internet te vinden. De SHG heeft dan ook een website www.stichtingheemkundegeesteren.nl.

Alom lof en waardering bestaat er onder de bevolking over de wijze waarop de SHG zich over de geschiedenis van het dorp ontfermt. Donkere wolken dreigen echter aan de horizon. Overal slaat de vergrijzing toe. Oók bij de SHG laat de vergrijzing zich voelen. Daarom komen wij nu in actie! Help ons, laat ons alstublieft niet in de steek!

Kennis van de eigen omgeving

Wat is heemkunde eigenlijk? Heem = omgeving, kunde = kennis. Letterlijk vertaald betekent heemkunde dus kennis van de eigen (woon)omgeving. Het verleden speelt in de heemkunde een zeer belangrijke rol maar ook ons heden én zelfs onze toekomst zijn belangrijke       aspecten. Heemkundeliefhebbers leggen een verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Heemkunde heeft alles met mensen te maken, het is een sociaal gebeuren. Het is een prachtige vrijetijdsbesteding om kennis van verleden en heden samen uit te diepen. Wie er aan begint gaat op ontdekkingsreis, in dit geval op ontdekkingsreis door Geesteren.

“Samen zoeken, vinden, vastleggen en vertellen”

De SHG telt op dit moment 20 enthousiaste mannen en vrouwen. Het zijn 50, 60 en 70-plussers die zich met de geschiedenis van het dorp bezig houden. Wij beschikken over een eigen, gezellig onderkomen bij Erve Kampboer, ’t Heem genaamd. Onze hobby speelt zich voornamelijk af in de periode september tot einde april, tijdens de lange winteravonden. Wij zijn op zoek naar stambomen van families, oude foto’s, bidprentjes, verhalen van vroeger enz. enz. De werkzaamheden zijn verdeeld over enkele werkgroepen. “Samen zoeken, vinden, vastleggen en vertellen”, zo zou je onze gezamenlijke hobby kort en bondig kunnen uitleggen.

Talrijke activiteiten door de jaren heen

Tal van activiteiten werden sinds de      oprichting in 1997 georganiseerd.          

Er werden onderwijs-tentoonstellingen, exposities en monumententochten gehouden. Publicaties over de oorsprong van straatnamen verschenen. Boeken over de Tweede Wereldoorlog, 300 jaar Kerkgeschiedenis Geesteren en 250 jaar Onderwijs in Geesteren werden uitgebracht. Lezingen werden georganiseerd en vorig jaar nog vond de Open Dag plaats bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de SHG. Teveel activiteiten om hier allemaal op te sommen. 

Op zoek naar nieuwe leden (van alle leeftijden) voor de werkgroepen

Tijdens gesprekken op verjaardagen, familie- en buurtfeestjes gaat het niet zelden over vroeger. Herinneringen aan lokale gebeurtenissen worden samen opgehaald. De familie- en lokale dorpsgeschiedenis herleeft op dat moment! Voor enthousiaste mannen en vrouwen die zich in het vorenstaande herkennen is er plaats bij de “Heemkundefamilie” in Geesteren.

Er zijn tal van interessante zaken die op de plank liggen en om aandacht vragen. Werkzaamheden waarvoor wel nauwkeurigheid wordt gevraagd maar geen hoge opleiding is vereist.

We denken hierbij aan het archiefbeheer, bijv. kopieerwerkzaamheden, het inscannen van bidprentjes, foto’s e.d. en wellicht het schrijven van een artikel voor onze Heembode.

Wij hopen niet dat u ons in de steek laat als wij u binnenkort benaderen om eens met elkaar te praten en te informeren of u ons wellicht een helpende hand wilt toesteken. U mag ook zelf gerust contact met ons opnemen op via info@stichtingheemkundegeesteren.nl om te laten weten dat u geïnteresseerd bent.