Uitgaan & Cultuur

Werkgroep ‘Dodenherdenking 4 mei’ kijkt terug op een geslaagde herdenking

ALBERGEN - Afgelopen donderdag 4 mei vond in Albergen de gemeentelijke dodenherdenking plaats. Het eerste gedeelte van de plechtige bijeenkomst speelde zich af op de parkeerplaats van Concordia aan de Refterstraat. Vooraf en tijdens de herdenking bracht het koor ‘Cantiamo’ enkele liederen ten gehore. Het thema ‘Leven met oorlog’ werd op een pakkende wijze door een in Albergen wonende familie uit Bosnië verwoord. Aansluitend speelde Concordia koraalmuziek. 

Vervolgens werden nog enkele gedichten en teksten voorgedragen door Basisschool ‘Kadoes’, ‘Jong Nederland’ en de kinderburgermeester. Daarna ging het in een stille tocht, onder begeleiding van de dodenmars, richting de befgraafplaats. Hier werd de herdenking bij het oorlogsmonument voortgezet.

Na de gebruikelijke kransleggingen, toespraken en de 2 minuten stilte was er de stille rondgang over de begraafplaats. Leden van ‘Jong Nederland’ legden bloemstukjes neer op de Oorlogsgraven. Bij de graven van de omgekomen Engelse en Canadese vliegtuigbemanningen werd tevens een ‘poppiekrans’ gelegd. 

Bij de uitgang van de begraafplaats werd er door kinderen van ‘Kadoes’ en ‘Jong Nederland’ zakjes klaprozenzaad uitgedeeld en een kaart met daarop een tekst met de betekenis van de klaproos (poppie) in relatie tot herdenken.

Na afloop was er voor de genodigden gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie aangeboden door Concordia.

In samenwerking met het Oranje Comité kijkt de werkgroep terug op een geslaagde gemeentelijke Dodenherdenking.