Algemeen

Aula in Albergen getransformeerd tot ‘Het Hobergen’

Nieuw (t)huis van de geloofsgemeenschap

ALBERGEN - De aula in Albergen heeft een nieuwe naam: Het Hobergen. In de afgelopen maanden is het gebouw op de begraafplaats grondig gerenoveerd. Niet alleen heeft het gebouw nu een naam gekregen, ook is de functie ervan veranderd. Van jarenlang uitsluitend bestemd voor opbaring, naar een nieuw (t)huis voor de Albergse geloofsgemeenschap van de H. Pancratius parochie. Waar ruimte is voor kleine geloofsbijeenkomsten, vergaderingen en ontmoeting, maar waarnaast ook de mogelijkheid tot opbaring blijft bestaan. Zaterdag 29 juni was er een open dag die door veel belangstellenden werd bezocht. ‘Wat is het mooi geworden, een prachtige aanwinst voor onze geloofsgemeenschap en ons dorp’, aldus één van de bezoekers.

Grondige renovatie

Aannemersbedrijf Scholte op Reimer uit Albergen heeft de dakbedekking, kozijnen, deuren en plafonds vernieuwd. Er is een geïsoleerde bergzolder gemaakt en isolatieglas geplaatst. “Daarna heeft een groep van zo’n twintig enthousiaste vrijwilligers flink de handen uit de mouwen gestoken”, aldus Arjan Verver van de commissie van beheer. “Er waren creatieve talenten, donateurs en vooral aanpakkers. Iedereen die je vroeg was bereid een steentje bij te dragen, of mensen boden dit zelf aan. Zonder al deze mensen was de realisatie van Het Hobergen, en vorig jaar ook al de nieuwe Mariakapel, absoluut onmogelijk geweest”.

Buitenaanzicht

“In het najaar zal de buitenzijde nog worden aangepakt” vervolgt Verver. “De bedrijven van ‘Het Klooster’, gevestigd in het voormalige kerkgebouw, hebben daarvoor een mooi bedrag beschikbaar gesteld uit de giften die zij tijdens hun open dag in april hadden ontvangen. Het is fantastisch om te zien hoe we samen de historie in het gebied waar ooit het beroemde St. Antoniusklooster stond, bewaren voor de toekomst.”

Herkomst naam

De naam ‘Het Hobergen’ verwijst naar het erve Hobergen, dat aan het begin van de vijftiende eeuw op de plek van het voormalige kerkplein stond. Daar gaven de bewoners, de broers Hessel en Albert Schulten, hun erve in 1407 uit handen waarmee de basis van het Antoniusklooster werd gelegd. “De naam ‘Het Hobergen’ verwijst naar dat wat de broers Schulten voor hun erve Hobergen ook voor ogen hadden: transformatie naar een nieuwe toekomst”, vertelt Verver.

Historische objecten

In Het Hobergen zijn, evenals in de naastgelegen nieuwe Mariakapel, historische objecten uit de lange kerkgeschiedenis van Albergen opgenomen. Zo zijn er een historisch Piëta beeld, maar ook schilderijen en altaarstenen, die allemaal een bijzonder verhaal hebben en vaak eeuwenoud zijn. Met name in de nieuwe Mariakapel uit 2023 komen verleden en heden mooi samen. Er hangt een schild waarop hierover te lezen is. “We willen de historie graag vertellen, om te blijven herinneren aan hoe bijzonder de geschiedenis van Albergen eigenlijk is”, aldus Verver. “Als je de objecten er dan ook werkelijk bij ziet, wordt die heel tastbaar.”

Opbaring

In Het Hobergen is ook ruimte voor opbaring in een stijlvol ingerichte opbaarkamer. Gedurende de dagen van opbaring krijgen nabestaanden de sleutel en hebben zij 24 uur per dag eigen toegang. Dit biedt hun de gelegenheid om in een persoonlijke en huiselijke sfeer in alle rust afscheid te nemen en gasten te ontvangen. In nabijheid van de overledene kan indien gewenst met familie en/of de uitvaartleider de uitvaart worden voorbereid in de naastgelegen familiekamer. Er zijn een pantry en een toilet aanwezig en er zijn faciliteiten voor koffie en thee. In Het Hobergen kan de condoleance plaatsvinden en het gebouw biedt ruimte voor een kleine uitvaartplechtigheid tot zo’n twintig personen. Tijdens een opbaring is het gebouw niet toegankelijk voor derden.

Dagelijks geopend

Het Hobergen is dagelijks geopend voor onder andere bezoek aan de gedachteniskruisjes van recent overledenen en het doneren van boodschappen ten behoeve van de Voedselbank. Vanaf september is er waar mogelijk wekelijks een aantal uren personele bezetting en is er daarmee in Het Hobergen een direct aanspreekpunt voor parochianen uit de geloofsgemeenschap. Op bijgaande foto ziet u Arjan Verver tijdens de open dag in gesprek met José Snoeijink, één van de vele betrokken vrijwilligers van de geloofsgemeenschap Albergen, met op de achtergrond het historische Piëta beeld.


Uw reactie