Sport & Vrije tijd

Wat je moet weten over de Twentse Verlichte Carnavalsoptocht Tubbergen…

Entreeheffing

Om ook voor de komende jaren verzekerd te zijn van een kwalitatief hoogstaande optocht zijn ze genoodzaakt entreegeld te heffen. Een belangrijk deel van de entreegelden komt ten goede aan de deelnemers. De entreeprijs bedraagt € 4,- per persoon. Kinderen tot 12 jaar en onder begeleiding hebben gratis toegang.

Lichten uit

Speciaal voor deze optocht worden de lantaarnpalen langs de route, met uitzondering van de lantaarnpalen op de kruispunten, gedurende de optocht uitgeschakeld. De verlichting van de praalwagens en loopgroepen wordt hierdoor extra geaccentueerd.

Routeschema optocht

Het tijdschema van de optocht is als volgt: 19.00 uur Start Dr. Schaepmanharmonie 19.05 uur Start Twentse Verlichte Carnavalsoptocht 19.05 uur Boskampstraat 19.15 uur Grotestraat 19.20 uur Burgemeester Smalstraat 19.25 uur Almeloseweg 19.35 uur Prins Bernardstraat 19.45 uur Julianastraat 19.55 uur Uelserweg 20.05 uur Bruno van Ommenstraat 20.20 uur Reutummerweg 20.25 uur Aanvang ontbinding optocht / richting opstelterrein 21.00 uur Einde optocht. Verzoek op het trottoir en achter de dranghekken te blijven staan en de aanwijzingen van de routebewakers op te volgen. De routebewakers zijn herkenbaar aan de oranje/gele hesjes.

Parkeren

Parkeren is gratis. Wel verzoeken wij u, omwille van een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer, de parkeerverwijzingsborden en de aanwijzingen van de politie en de verkeersregelaars op te volgen. Let op de parkeerverboden en de snelheidsbeperkingen.

Wegafsluiting na de optocht

Na de optocht blijft het centrumplein, een gedeelte van de Grotestraat tussen de Oranjestraat en de Hattinkstraat, en een gedeelte van de Julianastraat tussen de Nassaustraat/ Beatrixstraat en Hardenbergerweg/Uelserweg tot 03.00 uur ‘s nachts afgesloten. Het afgesloten deel van de Julianastraat is uitsluitend toegankelijk voor touringcars en taxi’s voor het in- en uitstappen van bezoekers van horecagelegenheden. Alles op aanwijzing van de aanwezige verkeersregelaars. De aangewezen taxistandplaatsen, na afloop optocht en het feestgebeuren, zijn gelegen aan de Julianastraat nabij café De Kroeg en tussen het Oale Roadhoes en gezondheidscentrum De Eendracht (voormalige Rabobank), Oude Markt.

Stappen en carnaval vieren

Tijdens en na afloop van de optocht wordt uitbundig carnaval gevierd op het feestterrein. Dit is een afgebakend gebied en bestaat uit de volgende locaties: De ‘Carnavalallée’ = Grote tent op het Raadhuisplein. Plus Pleijhuis Party Allee = Tent op de weide, nabij De Delle. Café De Kroeg, op de hoek Julianastraat/Hardenbergerweg. Overdekte snacktent op het Raadhuisplein, in de directe nabijheid van beide feesttenten. De entree voor het feestgebeuren bedraagt € 10,- per persoon. Combitickets voor zowel het feest na de verlichte optocht in combinatie met Rosenmontag (Power Hour) bedragen € 17,50. Deze zijn op voorhand online te bestellen via onder andere verlichtecarnavalsoptocht.nl.

Muntverkoop

Op het Raadhuisplein, nabij de Carnavalallée en de Plus Pleijhuis Party Allee bij De Delle, staan kassa-units voor de muntverkoop. Bij café De Kroeg staat eveneens een kassa-unit opgesteld. De muntprijs is € 2,75.

Alcoholbeleid 18+

Verbod alcoholgebruik voor personen onder de 18 jaar! Alle carnavalsvierders tussen de 18 en 25 jaar dienen zichtbaar een polsband om de pols te dragen en te tonen bij het bestellen van alcoholhoudende drank. Bij het niet dragen van een polsband heeft de verkoper het recht de levering van alcoholhoudende drank te weigeren. Verstrekken van de polsbandjes vindt plaats op vertoon van de persoonsgebonden ID-kaart (ingescand) direct nabij de hoofdingang van de feesttenten ‘Carnavalallée’ op het Raad-huisplein en de ‘Plus Pleijhuis Party Allee’ op de weide bij De Delle. Zorg er dus voor dat je in het bezit bent van een originele en geldige ID-kaart.

Prijsuitreiking in de Plus Pleijhuis Party Allee

Aansluitend na de verlichte optocht vindt er een grote carnavalsparty plaats in twee grote feesttenten. De ene staat op het Raadhuisplein (Carnavalallée) en de andere (Plus Pleijhuis Party Allee) staat op de weide bij De Delle (Pastoor Vredendaalpad). Hier zullen lokaal bekende DJ’s optreden, die er een geweldig feest van weten te maken. In de Plus Pleijhuis Party Allee vindt de prijsuitreiking plaats. Alle deelnemers worden dus geacht naar deze tent te komen voor de prijsuitreiking. Het overige publiek is uiteraard ook welkom, maar vol is vol en de deelnemers hebben hier een streepje voor. Om ca. 23.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats. Iedereen wordt nadrukkelijk geadviseerd de aanwijzingen van de veiligheidsfunctionarissen strikt op te volgen.

EHBO-post

Binnen bij ’t Oale Roadhoes, nabij het centrumplein, is een bemande EHBO-post aanwezig. Deze post is telefonisch te bereiken via nummer 06-15181356.


Reacties

  • door Elke
  • 14 dagen geleden

Goedemorgen, ik lees het artikel 

wij hebben nu voor de tweede keer ons grote pand open voor gasten

vind het  erg jammer dat wij niet worden genoemd in uw artikel

zijn Al weken keihard bezig om er iets van te maken 

gr, Elke