Algemeen

Even voorstellen: Woningstichting Tubbergen

TUBBERGEN - Woningstichting Tubbergen is in een ‘nieuw jasje’ gestoken. Met een uitstraling die past bij deze tijd én bij de plannen die de sociale verhuurder heeft voor de komende jaren. De vraag naar sociale huurwoningen is groot. Met iets meer dan 1.000 woningen in beheer, blijft Woningstichting Tubbergen zich de komende jaren inzetten voor voldoende beschikbare woningen. Die betaalbaar en duurzaam zijn en zoveel mogelijk geschikt voor jong en oud.

Enige sociale verhuurder

Woningstichting Tubbergen is de enige verhuurder van sociale huurwoningen binnen Gemeente Tubbergen. Voor iedere gemeente is het belangrijk voldoende betaalbare woningen aan te bieden. Doordat Woningstichting Tubbergen al langere tijd actief is in de gemeente, is er veel kennis over het gebied, de woonwensen en de mogelijkheden.

Bijbouwen

De komende jaren wil Woningstichting Tubbergen iets meer dan 100 woningen bijbouwen. Samen met de gemeente wordt gekeken naar geschikte bouwlocaties.

Vooral in de grotere dorpskernen, omdat hier de vraag het grootst is. Het gaat dan om levensloopbestendige woningen die geschikt zijn voor jong tot oud. Dit zijn uiteraard duurzame en gasloze woningen.

Woningstichting Tubbergen werkt samen met haar huurders, de gemeente en verschillende partners aan prettig en betaalbaar wonen.

Meer weten?

Meer weten over waar Woningstichting Tubbergen zich de komende jaren op richt? Bekijk dan het koersplan dat te vinden is op de vernieuwde website www.wstubbergen.nl.